The Lord of the Doors

The Lord of the Doors
Y aqui, en empedrado camino de adversa cuesta, inicio y te digo puerta tras puerta...

lunes, 29 de noviembre de 2010

Han kesme taş ve tuğladan iki katlı olarak yapılmıştır. Dikdörtgen planlı olup, kuzey ve güneydeki dış duvarları dışa kapalıdır. Giriş kapısı yuvarlak kemerlidir. Avlu etrafında revak ve arkasında odalar sıralanmıştır.


Selamo Akkan

No hay comentarios:

Publicar un comentario